Expertises

Homex is gespecialiseerd in expertise bij kleine schades aan inboedel en opstal, zoals (reparabele) schades door bijvoorbeeld vallen van voorwerpen, krassen of schroei (brand). In opdracht van verzekeringsmaatschappijen, volmachten en tussenpersonen verrichten wij expertisewerkzaamheden door heel Nederland. 

Om het risico van fraude te beperken en de schadelast te verminderen is een realistische schadeafwikkeling noodzakelijk. Homex bekijkt daarom altijd de reële herstelmogelijkheden en beoordeelt de schade niet alleen uit vervangingsoogpunt. Door deze werkwijze is de schadelast veel beter te beheersen. Onze ervaring: herstel is vaak mogelijk.

Werkwijze

U schakelt ons in door de schade te melden op deze website. Uiteraard is het ook mogelijk telefonisch contact op te nemen. Zodra de opdracht is ontvangen, maken wij een afspraak met uw klant om de schade te beoordelen. U ontvangt na deze beoordeling een schaderapport waarin altijd is opgenomen:

  • De grootte van de schade

  • Oorzaak van de schade

  • (restant) Waarde van het beschadigde object

  • Herstelmogelijkheden (of financiële afwikkeling)

Met het advies in dit rapport bent u ervan verzekerd dat de schade voor uw klant op een reële en passende wijze verder kan worden afgehandeld.

Indien herstel mogelijk is, draagt  Homex de afhandeling over aan het herstelbedrijf Nomot. Onze relatie met Nomot, dé specialist in schadeherstel aan inboedel en opstal, maakt dat we claims op basis van herstel snel kunnen afwikkelen. Prettig voor de verzekerde én voor u als verzekeraar.

Pilot beeldexpertise
Homex is in oktober 2015 gestart met de pilot 'Home Eye': beeldexpertise waarmee onze experts met behulp van videobellen schades bij uw klant beoordelen. Doordat expertises op deze manier flexibeler zijn in te plannen, verhogen we hiermee de service naar u en uw klant. 

De pilot loopt t/m eind december 2015. Na evaluatie hopen wij Home Eye definitief toe te kunnen voegen aan onze dienstverlening en beeldexpertise breder in te zetten.

Neem contact met mij op
 
clear