Beste oplossing voor uw klant

Verzekerden zijn lang niet altijd gebaat bij een financiële afwikkeling. Een belangrijke reden waarom onze experts eerst kijken naar de mogelijkheid voor ‘herstel in natura'. Door de deskundigheid van onze experts kunnen zij uw klant het proces duidelijk uitleggen en in geval van herstel ook toelichten hoe dit kan worden uitgevoerd. 

De Homex expert bevordert een vlotte afwikkeling en zorgt dat de overlast voor de getroffene tot een minimum beperkt blijft. Op het herstel zit garantie, waarmee u verzekerd bent van de kwaliteit van het uitgevoerde herstel.

De deskundige reparateurs van Nomot kunnen het herstel ter plaatse uitvoeren of in de professionele werkplaats in Nieuwegein. Door de jarenlange ervaring van Nomot is uw klant verzekerd van vakkundig herstel, een snelle afwikkeling én uitstekende service. ´╗┐

Pilot beeldexpertise
Aanvullend op bovenstaande werkwijze is Homex in oktober 2015 gestart met de pilot voor Home Eye: beeldexpertise waarmee onze experts met behulp van videobellen schades bij uw klant kunnen beoordelen. We verhogen op deze manier onze service naar u en uw klant, want expertises zijn flexibeler in te plannen´╗┐.

Neem contact met mij op
 
clear